fbpx
خانه » اطلاعات ضروری » اطلاعات پناهندگی » کدام دلایل سبب قبولی درخواست پناهندگی در آلمان می شود

کدام دلایل سبب قبولی درخواست پناهندگی در آلمان می شود

تنها پناهندگی کسی قبول می شود که شرایط قانونی کشور آلمان را پوره کرده باشد. اینکه کدام دلایل بر اساس قوانین آلمان برای قبولی پناهندگی فرد مهم اند، می توانید در گزارش تصویری زیر مطالعه کنید.

 اساس قبولی پناهندگی یک فرد، تعریفی است که از ماده ۱۶ الف قانون اساسی آلمان (Art. 16a GG) و ماده سوم، بند اول قانون پناهندگی که بر اساس منشور ژنیو در قبال پناهجویان است، گرفته شده است. این که بر اساس این قانون (§ 3 Abs. 1AsylG) این تعریف چگونه است در در گزارش تصویری زیر می توانید دریابید.

قبولی در روشنایی تعریف

اساس قبولی پناهندگی یک فرد، تعریفی است که از ماده ۱۶ الف قانون اساسی آلمان (Art. 16a GG) و ماده سوم، بند اول قانون پناهندگی که بر اساس منشور ژنیو در قبال پناهجویان است، گرفته شده است. این که بر اساس این قانون (§ 3 Abs. 1AsylG) این تعریف چگونه است در در گزارش تصویری زیر می توانید دریابید.

پناهجو چه کسی است:

«پناهجو کسی است که به دلیل نژاد، ملیت، مفکوره سیاسی و یا عضویت در سازمان های خاص اجتماعی، در کشورش که تابعیت آن را دارد و یا بی وطن یا بدون داشتن تابعیت در آن کشور زندگی می کرد، تحت پیگرد یا آزار و اذیت قرار داشته و نتوانسته در آن کشور حفاظت بدست بیاورد و یا به دلیل فرار نمی خواهد حفاظت کشور مبدا خودرا بدست بیاورد. (§ 3 Abs. 1AsylG)

دلایل رد شدن – بزرگترین چالش

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی در بسیاری موارد رد پناهندگی پناهجو را چنین توجیه می کند که ظاهرا دلایلی که پناهجو برای پناهندگی اش ارائه کرده است، دلایلی فردی نیستند؛ بلکه همه اتباع کشور با این معضل مواجه اند. این بدین معنی است که هر پناهجویی که پناهندگی می دهد، باید ثابت کند که مشکلاتی که دلیل پناهندگی اش ارائه کرده است، تنها خاص خودش است.

دلایل رد شدن – گذشت زمان زیاد

دلایلی که یک پناهجو بالای آن تکیه می کند، باید همزمان با فرارش از کشورش رابطه داشته باشد؛ به این معنی که دلایل مذکور باید سبب فرار فرد شده باشد. اگر در میان تعقیب فرد و فرار یا مهاجرت فرد فاصله زمانی زیادی موجود باشد، به عنوان دلیل مهاجرت فرد قبول نمی شود و پناهندگی فرد رد می شود.

دلایل رد شدن – مناطق امن در داخل کشور مبدا پناهجو

یک شرط قبول پناهندگی این است که فرد در تمام مناطق کشورش تحت تعقیب، آزار و اذیت قرار داشته باشد. اگر در داخل کشورش مناطق امن وجود داشته باشد، از فرد تقاضا می شود که در این مناطق مهاجرت کند. اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگی آلمان و محاکم مربوطه مکلف اند تا تازه ترین معلومات در قبال مناطق امن در کشور مبدا پناهجو را به طور مثال از کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد بدست بیاورد.

دلایل قبلی رد شدن – عدم تعقیب از جانب حکومت یک کشور

تا سال ۲۰۰۵ میلادی پناهندگی تنها فردی قبول می شد که تحت تعقیب حکومت قرار میداشت. اما فعلا بر اساس ماده (§ 3c AsylG) قانون به طور مثال اگر فرد در یکی از ولسوالی ها از جانب مقامات تحت تعقیب قرار داشته باشد و فرد از جانب حکومت مرکزی مورد محافظت قرار گرفته نتواند و یا نخواهد، به حیث دلیل پذیرفته می شود. (§3d AsylG) nds-fluerat.org

دلایل پناهندگی

در زیر ما برخی دلایل فرار را نزدیک تر توضیح می دهیم که اغلب پناهجویا آنها را دلیل برای پناهندگی شان ارائه می کنند.

تهدید واقعی؟

تعقیب فرد باید مشخص، واضح، منطقی و قابل فهم باشد. اغلب پناهجویان که برای شان هیچ اتفاقی نیفتاده، اما ترس بزرگ از آزار و اذیت دارند، گفته می شود که (هنوز) واقعا مورد تهدید قرار ندارند و می توانستند از مقامات دولت شان خواستار حفاظت گردند. این امر در مورد پناهجویانی صدق می کند که به دلیل آزار و اذیت توسط اشخاص ثالث – طور مثال، یک گروه دیگر قومی یا یک سازمان مافیایی، پناهجو شده اند.

 

 

ترس از نیروها و ادارات دولتی

امکان رد شدن پناهندگی آن پناهجویانی نیز ممکن است که ادعا می کنند از تعقیب نیروها و ادارات دولتی ترس دارند، اما هنوز صدمه ای برایشان نرسیده است. این افراد باید روی این امر حساب کنند که پناهندگی شان رد می شود و اغلب استدلال می گردد که حکومات کشورها برای حفظ حقوق بشر تلاش می کنند و مکلف برقراری آن هم هستند و در اغلب موارد مقامات توانایی این امر را نیز دارند.

 

 

تحت تعقیب عملی قرار داشتن

پناهجویانی بیشتر شانس قبولی دارند که عملا تحت تعقیب قرار داشته باشند. اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی آلمان در چنین حالت به این نتیجه می رسد که اگر پناهجو دوباره به کشور مبدا فرستاده شود، امکان دارد که با مشکلات تعقیب روبرو گردد و به این دلیل پناهندگی فرد قبول می شود.

 

 

تعقیب که در گذشته موجود بوده

تعقیب فرد که قبلا صورت گرفته باشد، دلیل به قبولی فرد شده نمی تواند. مثلا اگر فرد بندی شده باشد و مجازات اش را هم سپری کرده باشد و به این دلیل پناهندگی می دهد، می تواند پناهندگی فرد رد شود به این دلیل که تعقیب در گذشته بوده و به پایان رسیده و امکان آن که در حالت حال باز هم مورد تعقیب قرار بگیرد، وجود ندارد. چند روز زندانی شدن و لت کوب خوردن نمی تواند دلیل جدی برای پناهندگی باشد.

 

 

تهدید جدی برای زندگی و آزادی

تهدید جدی برای زندگی و آزادی فرد وقتی دلیل قبولی پناهندگی فرد می گردد که پناهجو به دلیل مفکوره سیاسی، دینی، نژادی و یا دیگر وابستگی های اجتماعی با تهدید جدی مواجه باشد. اما این هم همیشه دلیل قبولی فرد نیست. مثلا اگر فرد را زندان تهدید می کند آن هم به این دلیل که حکومت کشور به دلیل علاقمندی های مشروعش پناهجو را زندانی می کند، می تواند پناهندگی فرد رد شود.

 

 

جنگ های (داخلی)

در آلمان به طور عموم جنگ های کشوری یا جنگ های داخلی دلیل قبولی پناهندگی یا تحت حفاظت قرار گرفتن پناهجو بوده نمی تواند. اما در صورتیکه در پهلوی جنگ ها، فرد به طور مستقیم و فردی ثابت کند که وی را تعقیب و آزار و اذیت تهدید می کند، می تواند پناهندگی اش قبول شود. اما جنگ داخلی می تواند دلیلی برای عدم اخراج فرد پناهجو گردد.

 

 

انکار از ماموریت های جنگی

بر اساس فیصله های محاکم آلمان، تنها انکار از شرکت در ماموریت های جنگی به عنوان عسکر یا از جنگ سرباززدن نمی تواند دلیل قبولی پناهندگی فرد باشد. انکار شرکت در ماموریت های جنگی زمانی دلیل به قبولی می شود که در این ماموریت ها از فرد تقاضا گردد که دست به جنایات جنگی (چون قتل افراد ملکی) و یا جنایات ضد بشریت بزند.

 

 

دلایل اقتصادی

به اصطلاح “عمومی” شرایطی چون قحطی، غربت و یا هم فاجعه طبعی دلیل برای قبولی پناهندگی شده نمی تواند. آن افرادی که دلیل مهاجرت شانرا غربت و وضعیت بد اقتصادی در کشورشان تعریف می کنند، به احتمال قوی پناهندگی شان قبول نمی شود. اما غربت و مشکلات مربوط آن می تواند دلیل برای عدم اخراج پناهجو گردد.

 

 

تعقیب یا آزاد و اذیت زنان

زنان و دختران که در کشورهای شان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند و یا ترس از قربانی شدن آنها می رود، ممکن است پناهندگی شان قبول گردد. اما بعضا پناهندگی این زنان و دختران هم می تواند رد گردد، زیرا در کشور مبدا شان همه زنان و دختران مورد آزار و اذیت قرار ندارند و قضیه آنها می تواند فردی باشد و امکان نجات شان در کشور شان می رود. قضایای جنسیتی تنها در موارد استثنایی موجب قبولی پناهندگی می شود.

 

 

دلایل دینی

اغلب پناهندگی افرادی که به دلیل مفکوره دینی شان در کشورشان تحت تعقیب قرار می گیرند، رد می شود و چنین استدالال می گردد که فرد می تواند مفکوره دینی اش را پنهان نگهدارد. اما بر اساس مقررات جدید حقوقی اروپایی، انسان ها باید حق عملی کردن مفکوره دینی شانرا داشته باشند.

 

 

همجنسگرایی

همجنسگرا بودن برای زنان و مردان می تواند دلیلی برای قبولی باشد. اما تنها تعبیض در برابر همجنسگرایی در جامعه دلیل کافی برای قبولی پناهندگی نیست. دلیلی که برای رد پناهندگی چنین افراد آورده می شود، این است که همجنسگرایان می توانند در داخل کشورشان تمایل شان به همجنسگرایی را پنهان نگهدارند.

 

 

افراد محکوم به جنایت قبول نمی شوند

آن افرادی که به دلیل ارتکاب اعمال جنایی محکوم به سه سال زندان شده باشند، خطری برای امنیت عامه در آلمان باشند و یا هم مظنون به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی باشند، به حیث پناهنده قبول نمی شوند. در جمله خطر برای امنیت عامه، افرادی هم محسوب می شوند که مرتکب جرایم جنسیتی، چون تجاوز شده و به دلیل این جرم به یکسال زندان محکوم شده باشد.

 

 

عدم مسئولیت

نویسنده این گزارش تصویری، ادعای کامل بودن و تازگی معلومات را ندارد و از مسئولیت مبرا است. این مطلب جای مشوره حقوقی و قانونی و مشوره با وکیل مسلکی را هم گرفته نمی تواند. معلومات در این گزارش از صفحه اینترنتی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان BAMF.DE و صفحه اینترنتی nds-fluerat.org به تاریخ ۲۶ جنوری ۲۰۱۷ گرفته شده است.

Check Also

هشدار شورای پناهندگان؛ «گمراه‌کننده» یا «سوءتفاهم»؟

وزارت امور داخله می‌گوید ادعای شورای پناهندگان آسترالیا مبنی بر این‌که این وزارت ویزه حفاظتی …

9 نظرات

 1. تشکر از مطالب خوب صدای مهاجر

 2. سلام و درود بر شما
  یه سوال مهم داشتم ازتون
  من یه دوستی دارم که پناهنده هست در المان پناهنده ی اجتماعی هست
  و شیش ساله در المان ساکن هست
  و مابهم علاقه مند شدیم علارغم اختلاف سنیمون

  باهم قرار گذاشتیم بیاد یکی از کشورهای نزدیک ایران مثل اذربایجان یا ترکیه که عقد کنیم

  میخواسم بپرسم بعد کشور المان اقامت منو قبول میکنه و این پروسه چطوری باید طی بشه و من چه کاری باید انجام بدم

  ممنون میشم جواب بدید به ایمیلم

  • سوالتان را از طریق مسیج به فیسبوک صدای مهاجر ارسال نمایید.
   پاسخ را دریافت خواهید کرد

 3. خدیجه حسینی

  من میخوام با فرزندانم از ایران بروم من از ازارهای انها خسته شدم مرا کمک کنید خسته شدم از بس گفته ام برای چن کشور کانادا و ترکیه و سوئذ و المان اتریش

 4. سلام بدلیل وضعیت نابسامان کشور و اختلاس ها وگرانی های اخیر قصد مهاجرت وپناهندگی کشورهای اروپایی کرده ام لطفا راهنمایی کنید.

 5. سلام
  باتشکر از راهنمایی خوبتان.
  من بخاطر نداشتن توانایی پرداخت مهریه باید ب زندان برم میتوانم پناهندگی آلمان رابگیرم

 6. سلام من دو تا فرزند دارم ،به دلیل گرانی و نابسامانی کشوروبه دلیل اینکه فرزندانم آینده بهتری داشته باشن قصد مهاجرت و پناهندگی به کشورهای اروپای رو داریم.لطفا راهنمای کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!