fbpx
خانه » اخبار » مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

همانطور که می دانید راه های مهاجرت به کانادا متعدد است. یکی از این راه ها مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی می باشد.

حقوق مربوط به پناهندگان در کنوانسیون  ژنو درسال ۱۹۵۱ تصویب شد وکشورهایی که به کنوانسیون  پناهندگی پیوستند می بایست

حقوق پناهندگان که در کنوانسیون ذکر شده است را رعایت کنند. کشور کانادا نیز از کشورهایی ست که به این کنوانسیون پیوسته است افراد زیادی مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی را انتخاب می کنند. مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی سخت ترین نوع مهاجرت است زیرا پناهندگان از نظرجسمانی، روانی،اقتصادی و… در کانادا از وضعیت نابسامانی بر خوردار هستند. زیرا اغلب

دولت ها به خود در کنوانسیون ژنو عمل نمی کنند. ما در این مقاله سعی بر این داریم سیستم پناهندگی در کانادا وبرنامه های دولت کانادا برای پناهندگان کانادا و  مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی را به تفصیل توضیح دهیم.

آیا کشور کانادا کنوانسون مربوط به پناهندگی راپذیرفته است؟

آیا از طریق پناهندگی میتوان به کانادا مهاجرت کرد؟

شرایط پذیرشاز طریق مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی در این کشور چگونه است؟

پناهندگی در کشورکانادا بیشتر از چه طریقی امکان پذیر میباشد؟

آیا مهاجرت از طریق پناهندگی موجب اخذ اقامت دائم کانادا میشود؟

در ابتدا اولین موضوعی که مطرح می شود این است که طبق قوانین مهاجرتی کانادا پناهنده به کسی گفته می شود که در واقع از کشور خود فرار کردند ونمیتوانند به کشور خود باز گردند زیرا ترس موجه از آزار واذیت براساس مذهب، نژاد، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص دارند.اولین گام برای ا قدام به پناهندگی ثبت نام در کمیساریای  عالی سازمان ملل متحد است که  در واقع مسئولیت  اجرای بندهای  کنوانسیون وحمایت از پناهندگان بین الملی را دارد..

بهتر است بدانید که دولت کانادا ۲۵۰۰ نفر پناه جوی سوری را از نوامبر ۲۰۱۵ تا ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ در این کشور پذیرفته است.واین روند در سال ۲۰۱۶ هم ادامه پیدا خواهد کرد.

مهمترین اصل برای در خواست پناهندگی این است که فرد باید یک پرونده قوی داشته باشد و بتواند نشان دهد که جان وامنیت او در کشورش در خطر است.

پناهندگی در کانادا :

در خارج از خاک کانادا: به صورتی می باشد که اشخاصی به عنوان اسپانسر یا حمایت کننده که از سوی کمیسیاریای عالی پناهندگان و شرکت ها و سازمان خصوصی که با دولت کانادا در این مورد قرارداد دارند، اشخاصی را به عنوان پناهنده به دولت کانادا معرفی می کنند، در این صورت  کلیه هزینه های زندگی شخص پناهنده تا یکسال برعهده ی آنان می باشد.

در داخل خاک کانادا: این نوع از پناهندگی در داخل خاک کانادا به دوصورت انجام می پذیرد : مورد اول به صورتی است که شخص پناهنده به محض ورود به کشور کانادا درخواست پناهندگی می دهد ، در این مورد شخص پناهنده باید دلایل اثبات ادعای خودش مبنی بر  پناهندگی را ظرف۱۵ روز به دولت کانادا ارائه دهد : و مورد دوم نیز هنگامی است که شخص پناهنده درخواست  پناهندگی خود را مستقیم در اداره مهاجرت و شهروندی کانادا CIC میدهد در این شکل شخص باید ضمن حضور فیزیکی در اداره مهاجرت کانادا دلائل اثبات ادعایش  را با طرح  دادخواست به اداره مذکور ارائه دارد.

اداره مهاجرت  کانادا پس از بررسی در خواست پناهندگان وحتی حکم به رد تقاضا، پناهندگان میتوانند اعتراض خود را علام کنند و  حتی پناهندگان این حق رو دارند که در زمان بررسی اعتراضشان در خاک کشور کانادا بمانند.

البته یک قاعده استثناء وجود د ارد که اگر کانادا کشور متبوع شخص پناهنده را امن بداند پس از اینکه در خواست پناهندگیشان رد شد اجازه ماندن در خاک کانادا را ندارند..  شایان ذکر است که درخواست پناهندگی چنین پناهندگانی در کمتر از ۲ ماه بررسی و تصمیم گرفته می شود.

در مورد دوم یعنی پناهندگی داخل خاک کانادا در زمان بررسی درخواست پناهندگی هیچ کدام از پناهندگان اجازه کارد در این مدت را نخواهند داشت. البته اگر ۶ماه گذشته باشد وهیچ تصمیم برای کار فرد متقاضی گرفته نشده باشد شخص متقاضی می تواند در خواست مجوز کار کند. شخص متقاضی  پس از گرفتن مجوز کار تنها در صورت ی که  توانایی  لازم  برای تامین هزینه های زندگی خود تا ۶ ماه دیگر  نیز می تواند از دولت کانادا کمک هزینه مالی دریافت کند.

سیستم دولت کانادا در مورد پناهندگان  دارای دو بخش است:

 • برنامه های اقامتی در برنامه حقوق بشر دوستانه برای پناهندگانی که در خارج از کانادا هستند.
 • برنامه پناهندگی درکشور کانادا جهت حمایت از پناهندگانی است که داخل خاک کانادا می باشند.

اسکان  پناهندگان در برنامه حقوق  بشر دوستانه برای اشخاصی که در خارج از کانادا هستند:

پناهندگانی که برای سکونت درکانادا انتخاب شده اند، اغلب منزل های خود را به دلایل سخت و غیر قابل باوری رها کرده اند و اکثرا مجبور به زندگی در اردوگاه های نامناسب پناهندگان برای چندین سال بوده اند.

کانادا به عنوان یکی از اعضاء جامعه ی بین المللی برای حل کردن  مشکلات پناهندگان به کمیسیاریای عالی پناهندگان، همراه با حامیان پناهندگان بخش خصوصی جهت شناسایی  واسکان پناهندگان مجدد همکاری می کند.

طبق قوانین مهاجرتی کانادا، تمام اسکان های  مجدد باید به دقت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود هیچ یک از پناهندگان  مسائلی مربوط به امنیت، جرم و جنایت و یا سلامت ندارند.

حامیان  خصوصی در سراسر کشور کانادا وجود دارند که برای استقرار پناهندگان به دولت کانادا کمک می کنند؛ برخی از آنان به طور سازمان یافته برای انجام اسکان پناهندگان، جهت حمایت از پناهندگان خارج از کشور  نیز به طور مداوم  با دولت کانادا قراردادهای اسپانسری امضا می کنند.

برنامه پناهندگی در کشورکانادا جهت حمایت از پناهندگانی است که داخل خاک کانادا هستند:

بیش از ۱۳۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۴ به کانادا درخواست پناهدگی نمودند. اما همه اشخاص واجد شرایط پناهندگی در کانادا نیستند . برای مثال افرادی که  جرایم جدی جنایی و افرادی که تقاضای پناهندگی آنان توسط  دولت کانادا رد شده باشد، واجد شرایط برای درخواست پناهندگی نمی باشند.

برنامه حمایتی  دولت کانادا پناهندگان:

به طور کلی  به کلیه پناهندگان در ۶ هفته اول، پس از ورود به کانادا خدماتی داده می شود:

ارائه خدمات پذیرش

۲- دادن اقامتگاه ویا خوابگاه موقت به پناهندگان

کمک برای پیدا کردن محل سکونت دائمی جهت گیری خدمات به درک بهتر از زندگی در کانادا و تصمیم گیری درست مرتبط کردن برنامه های دیگر  استانی  وفدرال به منظور خدمات حل و فصل. و همچنین خدمات دیگری همچون آموزش زبان انگلیسی و فرانسه، خدمات پشتیبانی مانند مراقبت از کودکان پناهندگان ،کمک هایی در زمینه  حمل و نقل،جزء برنامه هایی است که دولت کانادا برای همه ی پناهندگان مهیا کرده است.

به همراه  سنت های انسان دوستانه دولت کانادا برنامه ای تنظیم کرده است که  این برنامه (GAR) نام دارد، و همچنین خدمات فوری و اساسی و حتی خدمات پشتیبانی درآمد تحت عنوان برنامه(RAP) یعنی کمک به اسکان پناهندگان ارائه می شود.

این کمک هزینه  درآمد  به پناهنداگان به طور معمول تا یک سال  است و یا تا زمانی که شخص پناهنده خود کفا شود پرداخت میشود.این برنامه کمک هزینه  درآمد پناندگان RAP برای پناهندگانی می باشد که درای شرایط خاصی باشند یعنی افرادی که نمی توانند هزینه ای برای تامین نیازهای اولیه خود پرداخت کنند.  موضوعات حمایت درآمد ماهانه شامل سرپناه، غذا و مبالغی است که براساس نرخ غالب استانی یا اراضی عمومی به منظور کمک های جمعی در استان ها به وجود می آید.

در نهایت با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت که برای مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی شخص متقاضی باید دلائل ومدارک خود را به دولت کند نشان دهد. فرد متقاضی پناهندگی پس از در خواست پناهندگی به حال خود رها نمی شود وتوسط دولت کانادا ساپورت مالی وعاطفی می شود. از شرایط پذیرش پناهندگی دلائل کافی مبنی بر نداشتن امنیت جانی، مالی، اجتماعی و… است. البته با توجه به اینکه اکثر کشور های امضاء کننده کنوانسیون پناهندگی هیچ یک به تعهدات خود پایبند نبودند توصیه می شود به مشاورین حاذق بین امللی در حوزه مهاجرت مراجعه فرمایید تابتوانید از طرق قانونی وارد کشور ها شوید .

Check Also

کانادا راه‌های بیشتری برای مهاجرت ارایه می‌دهد

کانادا به دنبال راه‌های بیشتری برای ارایه اقامت دایم کانادا به افرادی است که در …

54 نظرات

 1. سلامالیک: اگر واقعٲ میخواهید کمک کنید پس لطفٲ همراهی شما را ضرورت دارم

  • سلام به شما
   لطفا از طریق مسیج صفحه صدای مهاجر در فیسبوک با ما در تماس شوید!
   https://www.facebook.com/thevoiceofRefugees/

  • محمد حسیب

   سلام با تشکر فراوان از سایت صدا مهاجر ما از جمله مهاجر پناهنده سازمان ملل در ترکیه استم طبق قانون جديد کشور کانادا میخوایم پناهندگی با ان مشور بدهیم مدرن قوی هم داریمدر زمانه کند شما را خواهانیم

 2. میخواهم به کانادا مهاجرت کنم دلیل قانع کننده هم دارم و اسناد هم

 3. من یک عسکر بودم در شهر قندهار و روزی که بندی ها فرار کردن و من هم از آنجا فراری شدم و آمدم به آلمان و در اینجا هم انتر وی دادم و جواب رد گرفتم من اسناد هم دارم و 5 ماه میشود که برادرم را هم از دست دادم و این یک چند خط است که من بیان کردم اگر خواسته باشید که از من انتر وی بگیرید من کامل انتر وی میدهم

 4. می خواهم به کانادا مهاجرت کنم مدارک محکم هم دارم لطفاً برای من سریع جواب بدید

 5. سلام من یک مهاجر فراری از تروریست هستم با خانواده ام در ترکیه شهر قونیه اقامت داریم می خواهم به کانادا مهاجرت کنم خیلی مدارک محکمی هم دارم من اینجا در ترکیه کار میکنم پدرم هم کار میکند نمی توانیم خرج مخارج را درست کنیم در خانه که یک اتاق دارد زندگی میکنیم و خرج اینجا خیلی سنگینه

  • برای مهاجرت به کانادا بهترین راه اقدام از UNHCR است.
   بهتر است از طریق سازمان ملل درخواست دهید.

 6. سلام
  میخواهم در کشور کانادا مهاجرت شوم لطف نموده همکاری نماید

 7. باسلام
  همسرم دریکی از کالج های کانادا پذیرش شده وهم اکنون در ترکیه هستیم وانگشت نگاری همسرم انجام شده ومنتظر جواب ویزا هستیم
  خودم نیز برگه های اپگشت نگاری را گرفته ومنتظر ویزا همسرم هستم تا انگشت نگاری کنم با فرزند سه ساله ام
  چون مدت اقامت در ترکیه 90روز بدون ویزا می باشد در صورت صادر نشدن ویزا دراین زمان می توانیم به کانادا سفر کنیم وتقاضای پناهپدگی بدهیم وتا زمان صدور ویزا منتظر بمانیم
  ممنون از راهنماییتان

 8. من میخواهم که در کانادا پناهنده شوم

 9. سلام
  من ازافغانستان به کشورایران مهاجرت کردم به دلایل جنگ ناامنی و….به این کشورپناه آوردم ولی اونجوری که من تصورمیکردم نبودودراین راه قاچاقی بین افغانستان وایران ازخانواده ام جداشدم یعنی هم دیگرمون راگم کردیم وتاالان که خبری ازآن هاندارم وقتی به ایران آمده بودم شرایط سخت بودوبرای شکم پرکردنم بایدکارمیکردم ودرس هم میخواندم تادیپلم دررشته ی ریاضی فیزیک درس خواندم چون پولی برای تحصیلم نداشتم ترک تحصیل کردم واگردرعین فشارکارپای راستم نمی شکست یادرنمی رفت ودست چپم هم ازکتف دردنمیکردحالانمیدونم که دررفته یاشکسته یاموورداشته چون پولی نداشتم هیچ اقدامی نکردم برای درمانش وازمسئولین دراین زمینه خواهشمندم که کارم رابرای رسیدن به کاناداوادامه تحصیل ودرمان درآن کشورانجام دهدومتشکرم سن من ۱۷ساله هست.

 10. سلام
  لطفارسیدگی کنیدخیلی ممنون

  • سلام من احمد ولی هستم دارای یک پسر خورد و پنج دختر هستم بدلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی نمیتوانم از عهده این همه کار ها برایم من به این درخواستی هر چی عاجل ضرورت دارم

 11. سلام اسم من علی افضلی است من در کشور آلمان مهاجر استم مدت یک سال میشود رد گرفتم من فامیلی خودرا در سال 2016 در افغانستان یک انفجار از دست دادم من هیچ کسی را در افغانستان ندارم من میخواهم به کانادا مهاجرت کنم

 12. سلام من مقیم تهران باقرشهر هستم در اینجا قتلی توسط اتباع افغانی رخ داده که بخاطره اون همه افغان هارو میزنن.
  من دختری25 ساله هستم خطر تهدید تجاوز هر روز برایم فرستاده میشه خواهش میکنم کمکمان کنید. 09190437734

 13. سلام میخواهم به کیس من بازرسی عاجل صورت گیرت نمیتوانم تمام مشخصات کیسم را بیان نمایم اما از اولین کیس است که داخل کشورم زندگی کرده نمیتوانم باثبواوکی و اسناد خیلی ممنون میشم

  • سوالتان را از طریق مسیج به فیسبوک صدای مهاجر ارسال نمایید.
   پاسخ را دریافت خواهید کرد

 14. سلام علی هستم 37سالمه داری زن و دو فرزند میخواستم برای تغییر دین و کار به کانادا پناهنده بشم لطفا راهنماییم کنید

 15. خدیجه حسینی

  سلام چرا جواب مسج من نیامد من واقعا به این پناهندگی احتیاج دارم از دست ازارهای ایران خسته شدم

 16. خدیجه حسینی

  سلام چرا جواب مسج من نیامد من واقعا به این پناهندگی احتیاج دارم از دست ازارهای ایران خسته شدم شمارا به خدا کمکم کنید

 17. سلام من یه مخترع هستم ایا در کشورهای اروپایی یا کانادا مخترع بودن تاثیر مثبتی برای قبولی من دارد
  2-کشور پرتغال به دنبال پناهجوست ولی کسی به انجا نمیرود علت چیست

 18. سلام لیسانس عمران هستم متاهل با سه فرزند میخواهم پناهندگی کانادا بگیرم کیس خوب هم دارم اگه واقا میتونید کمک کنید ممنون ۳۴سالمه

  • سلام به شما
   لطفا سوالتان را از طریق مسیج به فیسبوک صدای مهاجر ارسال نمایید.
   سپس پاسخ را دریافت خواهید کرد
   https://www.facebook.com/thevoiceofRefugees/

   • سلام حفيظ الله جمال هستم 35ساله از افغانستان ولايت غزني انجنير هستم درپروژه هاي u.s.army corps كارميكردم متحل وسه فرزند دارم قوم هزاره هستم اما بد بختانه ودعامل مهيم كه مارا مجبور به فرار كرده يك وظيفه كه با امريكايي ها در پروژه هاي مختلف كار كردم ودوم هزاره بودن هم هست وأنهم در ولايت غزني بِنَا براين خواهشم از شما اين است كه با همكاري نمايد تا جان خودم وفاميلم در أمان شود تشكر از شما : بخش هاي انجنيري كه كاركردم زيادتر بخش كواليتي كنترول بوده ودربخش هاي منجمنت هم دوسال تجربه دارم لسانس از پولي تخنيك كابل وباقي مشخصات را هروقت كه ضرورت شد براي تان روان خواهم كرد ايمل ادرس [email protected] و واتسب 0799270401

   • سلام از المان هم محاجر مپزیرید من دایم کانادا هست لطفا جواب بدهید تشکر

   • faridahmadshirzay

    سلام فرید احمد هستم متاهل باسه فرزند میخواهم پناهنده کی کانادا رابکیرم اسناد لازم همه دارم اگر واقعا کمک کند 29 عمر دار م

 19. سلام من چهار سال در اروپا زندگي كردم مشكل اعتقادي دارم من شانزده سالم بود ك به اروپا امدم ولي كسي به حرفم گوش نداد وقبول نشدم لطفا اگر كسي كمك كنه ك به كشور ديگري برم منون ميشم كانادا يا اوستراليا من به زبان اينگلسي فارسي سوئدي حرف ميزنم

 20. سلام حفيظ الله هستم انجنير ساختمان لسانس از پوليتخنيك كابل از سال 2008تا سال 2016 در پروژه هاي مختلف U.S.ARMY CORPS كار كردم وهزاره هستم از ولايت غزني متحيل وسه فرزند دارم 35 سال سن دارم ودو چز مارا مجبور ساخته كه درخواست پناهندگي در كشور كاناداكنم يك هزاره بودن دوم انجنير بودن انهم انجام وظيفه با خارجي ها بِنَا خواهشم از شما اين است كه جان من وفاميلم را نجاد دهيد وباقي شهرت مكمل واسناد ديگر اگر ضرورت شد از طريق ايمل براي تان روان خواهم كرد وأيمل ادرس ما است [email protected] وشماره whatsapp 0799270401 ميباشد

 21. سلام حفيظ الله جمال هستم لسانس در انجنيري ياختمان وسرك دارم از سال 2008تا سال 2016 درپروژه هاي U.S.ARMY CORPS كاركرديم ازولايت غزني ولسوالي قره باغ قوم هزاره ميباشم متحيل صاحب سه فرزند خورد سال ميباشم دليل درخواست پناهندگي ما هم دو چز است اول اينكه ما قوم هزاره هستم ودوم هم انجنير ودر پروژه هاي امريكايي كار ميكنم وزياد ترين دليل درخواست پناهندگي ما هم هزاره بودن ما هست كه مارا تهديد ميكنه وخواست ما اين است كه باما همكاري كنيد من وفاميلم را نجاد دهيد

 22. من یک پناهنده زن افغانستانی در کشور فرانسه هستم و مدت 2 سال میشه که پناهندگی دادم با وجود تمام حقایق زندگی خودم و 3 خواهرم که در کشور ترکیه به هزار مشکلات دست و پنجه نرم میکنن برای دولت فرانسه پیش کردم اما قبول نکردن به هزار ها پسرآن جوان را پناه دادن و پناهندگی شان را قبول کردن اما مره بوجود اینکه یک خانم تنها و بی سرپرست هستم قبول نکردن بار ها آرزو کرده ام ای کاش روزی کنار 3 خواهرم در کشور کانادا زندگی کنم اما راهی ندارم و ناچار به همین زندگی رجوع کردم

 23. Iam from Afghanistan i want to come in Canada

 24. سلام مقیم ترکیه استم آیا این حرف درست ما بریم کدام مشکل کی یست

 25. سلام!
  من یک مهاجر افغان هستم که تقریباً چهار سال میشود در اروپا هستم!
  سه سال در المان بودم و درخواست پناهندگی کرده بودم.
  ولی درخواست پناهندگی من رد شد!
  و در حال حاضر در فرانسه هستم و به دلایلی پناهندگی من را قبول نمیکنند!
  بخاطر اینکه شصت المان را دارم و ممکن است المان من را درخواست کند و دیپورت افغانستان کند!
  و همینطور که میدانید من نمیتوانم به کشورم برگردم بخاطریکه امنیت جانی ندارم! نه تنها من بلکه تمام ما افغانها.
  و از شما در خواست کمک میخواهیم لطفا.
  با تشکر.

 26. سلام!
  من یک مهاجر افغان هستم که چهار سال میشود در اروپا هستم.
  سه سال در المان بودم!
  من در المان درخواست پناهندگی دادم و درخواست من رد شد.
  و من مجبور به ترک ان کشور شدم.
  در حال حاضر در فرانسه هستم.
  اینجا هم درخواست پناهندگی برای من سخت است.
  بخاطر اینکه من شصت المان رو دارم.
  و از شما درخواست کمک میکنم لطفا اگر میتوانید من را همراهی کنید.
  با تشکر

 27. سلام من احمد ولی هستم دارای یک پسر خورد و پنج دختر هستم بدلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی نمیتوانم از عهده این همه کار ها برایم من به این درخواستی هر چی عاجل ضرورت دارم

 28. سلام… به کوجا مراجعه کنم

 29. درود سلام خدمت شما
  آیا واقیعن کشور کانادا مهاجر میپزیرت
  بنده فعلا در کشور تر کیه به سر میبرم
  امیوارم که حمکاری نماید

 30. سید مجتبی

  من یک افسر پولبس ملی افغانستان هستم و وظیفه من خنثی سازی ماین های تعبیه شده است به همین دلیل امنیت جانی ندارم و همیشه خودم و فامیل ام از طرف دشمن تهدید به مرگ میشوم بخاطر رهایی از این مشکلات و صحتمندی فامیل ام میخواهم به کشور کانادا پناهنده شوم ایا امکان دارد لطف نموده معلومات دهید

 31. I’m elyas safarzadeh and I’m living Athens Greece

 32. سلام من یک پسر افغان هستم فعال افغانستان زنده گی می کنم من به خاطر جان ما در خطر اس پیام گذاشتم چندین بار ما را اخطار دادن چون پدرم با خارجی ها کار میکرد و استاد نجار بود و حالا کار نمی کند و اقصاد زیف داریم نمی توانیم از جان خود دفا کنیم و هر دقه به ترس زنده گی می کنیم خواستم از شما یک کمک بخواهم میشه ماره کمک کرده و به پناهچوی در کاندا قبول کنید منتظر جواب تان هستیم ؟؟+93799892198 شماره تماس ما

 33. سلام تمیم هستم از کابل میشود بگویید چطور و از کدام طریق میتوانیم درخواست ‌ پناهندگی بدهیم امید که جواب من را ارائیه فرمایید ممنون

 34. سلام تمیم هستم از کابل چطور و از کدام طریق میتوانم درخواست پناهندگی کنم امید که رهنمایی نمایید ممنون شما

 35. سلام من باخانواده ام می خواهیم پناهند کانادا شویم لطفاً اگر ممکن باشد راهنمایی کنید کدام کشور برای کانادا زودتر و بهتر قبولی داره من شنیدم در مالزی ثبت سازمان ملل کنیم قبولی کانادا دارد خواهشاً راهنمایی کنید

 36. سلام شریفه هستم در مالیزیا میباشم با سه دختر و یک پسرم در وضعیت بد قرار دارم
  اگر میخواهین واقعا کمک کنید به کمک نیاز دارم لطفا

 37. محمد حسیب ابراهیمی

  سلام بنده محمد حسیب ابراهیمی همراه با چهار اولاد و خانم ام مدت هشت ماه می‌شود درکشور ترکیه مقیم و ثبت سازمان ملل شده ام نظر به تهدید مکرر گروه مخالف دولت که خانم و فامیل ام قرار گرفته بود نظر به دلیل اینکه خانم بنده با اسرالیاییها ایفای وظیفه می نمود چندین با تهدید شدیم اسناد معتبر هم داریم مجبور به ترک کشور شدم در این مدت هشت ماه کدام کمک از طریق سازمان بما نشده ودر وضیعت خیلی بد اقتصادی قرار داریم اکنون که کشور کانادا پناهنده میپذیرد چون واجد شرایط استیم ثبت نام کردیم البته همکاری شما در زمینه خواهانیم

 38. Mohammad Naser Noorzad

  من میخواهم از ویزه لاتری به کشور کانادا شرکت کنم لطف نموده آدرس دقیق آنرا برایم ذریعه ایمیل ارسال کنید ممنون خواهم شده.

  تشکر

 39. اینجا باید چه بنویسم

 40. باسلام و خسته نباشید
  من یک مهاجر افغانستانی هستم میخواستم ببینم برای مهاجرت به کانادا چکارهایی باید انجام بدم اگر لطف کنید و رهنمایی کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!