fbpx
Home » Tag Archives: sweden

Tag Archives: sweden

Ny analys av läget i Afghanistan

1. Inledning Syftet med rapporten är primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket. Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Afghanistan med möjlig utveckling framöver. Informationen har hämtats från flera källor och endast uppgifter som kan tillskrivas särskild betydelse har refererats. För fördjupad information vid handläggning av migrationsärenden hänvisas till den landinformation som …

Read more
error: Content is protected !!